Tellervo ja Juuso Waldenin säätiön apurahat

Tellervo ja Juuso Waldenin säätiön apurahat

Suomenkielisen nuorison ammattiin (siihen luettuna yrittäjäksi) valmistumista varten julistetaan haettaviksi Tellervo ja Juuso Waldenin säätiön apurahat. Apurahan hakijan on haettava apurahaa sähköisellä apurahalomakkeella viimeistään 21. päivänä elokuuta 2024. Osa apurahoista varataan kokonaan ulkomailla tutkinnon suorittaville ja osa vähintään yhden lukukauden kestävään vaihto-opiskeluun. Säätiö haluaa erityisesti tukea myös opiskelua, joka tähtää luonnonvarojen suojeluun ja uusiutumiseen Suomessa.

Hakemuksissa, jotka on tehtävä erityiselle lomakkeelle, on täydellisten henkilötietojen lisäksi mainittava yksityiskohtaisesti se tarkoitus, jonka toteuttamiseen apuraha aiotaan käyttää, haettavan apurahan suuruus sekä selvitys suoritetuista opinnoista (ylioppilailta päättötodistus ja ylioppilastodistus) ja käytännöllisestä toiminnasta. Ulkomailla opiskelevia pyydetään antamaan selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa tai suoritettavien opintojen liittymisestä Suomessa suoritettavaan tutkintoon, sekä ulkomailla opiskelun kesto.

Säätiö suuntaa apurahansa nimenomaan vähävaraisille opiskelijoille. Tämän vuoksi niin hakijan kuin hänen vanhempiensakin tulotasojen tulee käydä ilmi hakemuksesta. Vanhempien tulot on ilmoitettava, vaikka hakijalla olisi oma perhe. Säätiö pidättää oikeuden pyytää virkatodistus hakemuksen tietojen varmistamiseksi.

Hakemuksia ei palauteta. Apurahan saajien on aikanaan toimitettava säätiön hallitukselle selvitys apurahan käytöstä. Jaettava summa on kuluvana vuonna enintään 300 000 euroa.

Yliopisto- ja korkeakouluopintojen kohdalla apuraha on tarkoitettu niille hakijoille, jotka suorittavat perustutkintoa (esim. kandidaatti- tai maisteritaso).

Helsingissä toukokuun 16. päivänä 2024

Tellervo ja Juuso Waldenin Säätiön hallitus

Apurahahakemuksia otetaan vastaan sähköisen järjestelmän kautta.
Siirry hakemukseen